Vətəndaş İndoneziya, Bahasa İndoneziya, ensiklopedia