Sübut nümunə məktublar, mülkiyyətində torpaq sahəsinin tikintisi üçün PAUD - JATENG PAUD