Müəyyən edilməsi əmək müqaviləsinə xitam işdən prosesi işdən işçilərin