Bu qanunun aliliyini qaydası və şərtləri yaradılması FRİ. İndoneziya